Psykiater: Mange føler lettelse

– Mange føler en lettelse når de blir tatt. De synes det er godt med en avklaring og føler et soningsbehov, sier rettspsykiater Kjell Noreik.