Odd Nerdrum dømt til fengsel for skattesvik

Kunstneren Odd Nerdrum er i Borgarting lagmannsrett dømt til 20 måneders fengsel for skattesvik, hvorav åtte måneder er betinget.