Fortsatt langt fram

Bryne-Lillestrøm 4-2. Bryne er i medgang.Avstanden bakover til de andre dumpekandidatene øker, men fortsatttrengs det både blod, svette og tårer.