For mange E-stoffer i maten

I en test hadde 79 av 173 kontrollerte matvarer, 45 prosent, mer konserveringsmidler i seg enn grensene Statens Næringsmiddeltilsyn godtar, skriver Aftenposten.