Kommunene tjener penger på papiravfall

Prisene på avfallspapir nærmer seg en historisk topp. Norske kommuner tjener nå penger på leveransene til Norske Skogs nye returfiberanlegg i Skogn.