Sandnes har fått mer enn sitt

Det optimale vil være en tidsmessig linje, maksimalt lagt i sjøkabel, mener Kjell Helle Olsen, daglig leder i Stavanger Turistforening.