Dødshopp svekker beredskapen

Kommuneleger i Hjelmeland og Finnøy lever i frykt for at det skal oppstå akutte sykdomstilfeller eller skader samtidig med hoppulykker i Lysefjorden. Da kan både ambulansebåt og helikopter være utilgjengelig.