Lærer ungene førstehjelp

Aksjonen «Trygg sommer» har som mål å redusere ulykkene til sjøs.