Kårstø på Europatoppen

Neste uke strømmer den første gassen fra Åsgardfeltet inn til Statoils anlegg på Kårstø i Rogaland. Det vil plassere Kårstø på Europatoppen.