Sp og H: Skandaløs transportplan

Opposisjonen gir regjeringens transportplan det glatte lag. Høyre mener bevilgningene til veinettet er høyst utilstrekkelige, mens Sp raser over «en systematisk nedprioritering av distrikts-Norge».