Legeforeningen vil fjerne «R minus»

Legeforeningen vil avskaffe bokstavkoden «R minus» i pasientjournaler. Den betyr at pasienten ikke skal gjenopplives.