- Frps Krekar-løsning kan være ulovlig

Det kan være i strid med menneskerettighetene å sende mulla Krekar ut på landet med meldeplikt. Det mener Eirik Bjørge, universitetslektor i juss ved universitetet i Oxford, skriver VG.