Kun sju kommuner er positive til reservasjonsrett for fastleger

Kun sju av de i alt 159 kommunene som hittil har levert innspill til forslaget om reservasjonsrett for fastleger, er positive til ordningen.