• sxb4993a.jpg

Økologisk og konvensjonell mat er like trygg

Forbrukerne vil verken få bedre helse eller ernæring ved å velge økologisk mat. Dyrevelferden er heller ikke mye bedre i økologiske besetninger.