Kraftig nedbør skapte kaos i Kristiansand

Veier ble stengt og folk ble evakuert på grunn av vannets herjingeri Kristiansands-området lørdag.