Somaliere i Oslo føler seg ikke akseptert

Et hovedfunn i en ny rapport om somaliere i Oslo er at de føler seg ekskludert i samfunnet. Spesielt mange yngre opplever at de ikke hører til i Norge.