TINE tapte erstatningssak mot transportarbeidere

Erstatningssaken som TINE Nord-Norge reiste mot Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet etter transportstreiken i 1998, førte ikke fram.