Verdikommisjonen kritiserer regjeringen

Verdikommisjonen gir regjeringen krasskritikk og mener statlig overstyring og byråkrati kvelerlokaldemokratiet.