Terrortrusler kan stanse oljå

Dersom en «reell» terrortrussel blir rettet mot oljeinstallasjoner på norsk sokkel, kan arbeiderne kreve å bli satt i land.