Refser Jernbaneverket for mangelfull rapport

Jernbanetilsynet er misfornøyd med Jernbaneverkets sikkerhetsrapporter for tre jernbanestrekninger.