«Sleipner»-rapport i midten av oktober

Undersøkelseskommisjonen som ble oppnevnt av regjeringen etter «Sleipner»-ulykken regner med å kunne overlevere sin rapport til justisministeren i midten av oktober.