Få i utlandet vet noe som helst om Norge

Nærmere sju av ti spurte personer i utlandet vet lite eller ingenting om Norge. Arbeidet for dem som skal stå for opplæringen synes å være uendelig stor.