Brudd i olje- mekling

YS-forbundene Privatansattes Fellesforbund (Prifo) og Norges Funksjonærforbund (Nofu) har brutt forhandlingene med NHO om oljeoverenskomsten. Blir ikke partene enige innen onsdag klokka 24, blir det streik.