Vil ikke inn i Internasjonalt Hus

Bare to av de fire organisasjonene som har vært med i samarbeidet om et Internasjonalt Hus, vil flytte inn i Sandvikveien i Hillevåg.