Rådmannen vil ha flere aksjer

Rådmannen i Stavanger går nå inn for å plassere enda mer av kommunens overskudd i aksjer og obligasjoner.