Teatertilbygg til 50 millioner

«En bygning av sin tid. I gjennomtenkt samspill med omgivelsene.» Arkitekten bak Rogaland Teaters nye tilbygg fikk et krevende mandat. Nå foreligger svaret, og tegningene.