Lånekassens fastrente går ned

Fastrenta for låntakere i Lånekassen går ned fra 1. september. Samtidig forholder den flytende renta seg rekordlav.