Biskopene innkalles til krisemøte

– Oslo bispedømmeråds ansettelse av den homofile samboende Jens Torstein Olsen til prest i Majorstuen menighet kan splitte Den norske kirke, sier biskop Odd Bondevik, preses i bispemøtet, til NTB.