• KS-styreleder Halvdan Skard orienterte mandag om KS' forventninger til Oppgavefordelingsutvalgets innstilling som ble lagt fram senere på dagen. Foto: Scanpix

KS positiv til å minske tallet på fylkeskommuner

Leder Halvdan Skard i Kommunenes Sentralforbund ser positivt på å minske tallet på fylkeskommuner. -Jeg har sans for dem som mener at vi bør ha mellom 10 og 15 fylkeskommuner, slik flertallet i Oppgavefordelingsutvalget går inn for, sier Skard til NTB i forkant av presentasjonen av utvalgets innstilling