• – Det er åpenbart at forbudet også kommer for å rydde noen bort fra gatene våre. Disse «noen» er særlig romfolket, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik: - Romfolk rammes hardt av tiggeforbud

Tiggeforbudet som blir innført i juli, vil innebære å rydde spesielt romfolk bort fra norske gater, mener likestillings— og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.