Vedtak om fire sykehusområder på Vestlandet

Fylkespolitikerne på Vestlandet har vedtatt at de vil oppheve skillene mellom fylkes-, sentral— og regionsykehus. Helseregion vest skal deles i fire like- stilte områder.