Likestillingsombudet godtar ulike forsikringspremier

Likestillingsombudet godtar at kvinner betaler høyere forsikringspremier enn menn.Pensjonsforsikring koster vanligvis langt mer for kvinner enn menn. Årsaken er at kvinner i snitt lever lenger enn menn, og derfor påfører forsikringsselskapene større utgifter.