Seminar mot tunnelskrekk

10 dager før trafikken blir åpnet gjennom Bømlafjordtunnelen mellom Stord og Sveio i Sunnhordland, blir det holdt seminar på Leirvik på Stord for bilister som har skrekk for å kjøre gjennom så lange og dype veitunneler.