Bunader utløser rasismekrangel

Redaktør Nina Granlund Sæther i bladet Norsk Husflid mener bunader ikke må lages av utenlandske syersker, fordi det truer den norske bunadstradisjonen.