Presse-etikk under lupen

Rogalands Avis brukte navn og bilde på de siktede i Baneheiasaken i Kristiansand. Stavanger Aftenblad unnlot å gjøre det. I morgen setter NRK2 fokus på identifisering i kriminalsaker.