Norge gir krisehjelp, politisk støtte savnes

Den samlede akutte krisehjelpen fra Norge til de palestinske områdene er nå oppe i 11,5 millioner. Men bistandsorganisasjoner savner politisk støtte til palestinerne.