Staten tar Gardermobane-regning på 7,4 milliarder

Regjeringen vil slette storparten av den gjelda NSB Gardermobanen har pådradd seg. Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen håper at flytogvirksomheten nå kan rulle videre uten større statlig medvirkning.