Mer skyts for lavere pensjonsalder i oljå

En utslitt oljearbeider i 40-årene som går over på trygd koster samfunnet opp til 10 millioner kroner fram til pensjonsalderen.