Tente lys for de omkomne

Kjære familie, venner, klassekamerater og naboer. Vi er sammen her i kveld for å dele sorg og for å vise omsorg.