Mer til investeringer og nordområdene

Næringsrettet forskning og mer penger til statlig investeringsselskap er blant de største postene i Næringsdepartementets budsjett. Satsing i nordområdene er også tilgodesett med økte bevilgninger.