Norske byer forbereder seg på nytt klima

Flere av de største norske byene er allerede i gang med å forberede seg på endringer i klimaet. Høyere havnivå og mer ekstremvær kan skape nye utfordringer i et varmere Norge.