Språkrådet vil lage godt, norsk dataspråk

Mens ordet «skriver» langt på vei har overtatt for «printer», og «mus» helt klart har danket ut «mouse», har engelsk dataspråk en tendens til å slå rot også her i Norge.