- Haukeland bruker for lang tid på kreftprøver

Haukeland universitetssjukehus bruker opptil to uker mer enn andre sykehus på å analysere kreftprøver. Dermed kan kreftsyke måtte vente lenger enn nødvendig før opereres, ifølge Helsetilsynet.