Vil åpne Finn.no for private boligannonser

Forbrukerrådet er fornøyd med at private boligselgere selv skal kunne legge ut annonser på boligportalene på internett.