Høyesterett avviste båtføreranke

Høyesterett har avvist anken fra en båtfører som er dømt for å føre en småbåt i alkoholpåvirket tilstand. Mannen mente at siden han var gått tom for drivstoff, kunne han ikke dømmes for å ha ført båten.