Mange sendes ut av landet etter angivelige proformaekteskap

UDI mener å ha avslørt 200 proformaekteskap i Norge i fjor. Nå risikerer opp mot 1.500 tyrkere i Norge å bli sendt ut av landet som følge av at UDI inndrar bosetningstillatelser, mener advokat.