Hevder at villfisk kan bli kreftfremkallende

Miljøvernforbundet krever full stopp i omsetningen av villfisk som har beitet i nærheten av oppdrettsanlegg. De er bekymret over den økende kjemikaliebehandlingen av norsk oppdrettsfisk.