Ap vil ikke gi lavere sosialhjelp til innvandrere

Det vil være feil å gi lavere sosialhjelp til nyankomne innvandrere enn til andre her i landet, mener Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen.