Vandalisme på jødisk gravlund i Oslo

Den jødiske gravlunden på Sofienberg i Oslo er blitt utsatt for hærverk. Flere graver er tilgriset med nazisymboler.