Gir milliongarantier til Råfisklaget og Sildesalgslaget

Innovasjon Norge gir garantier på 320 millioner kroner til Norges Råfisklag og 250 millioner til Norges Sildesalgslag.